FÀBRICA

A GRIMALT supervisam tota la cadena de producció i duim a terme un seguiment exhaustiu de controls de qualitat.

PRETENSATS DE FORMIGÓ

Bloc alemany

Càrrega               20x20x40               45 u./palet

                             25x20x40               48 u./palet

Tancament          20x20x40               45 u./palet

                             25x20x40                48 u./palet 

Bloc italià

Formigó

Càrrega                  20x20x40           67.5 u./palet

                                25x20x40           58,5 u./palet

Tancament             5x20x50             144 u./palet

                                6x20x50             128 u./palet

                                10x20x50            80 u./palet

                                15x20x50            56 u./palet

                                20x20x50           50 u./palet

                                20x20x40           67,7 u./palet

                                25x20x40            58 u./palet

Marés

Tancament            5x20x50              144 u./palet

                               6x20x50              128 u./palet

                               10x20x50             100 u./palet

                               15x20x50             84 u./palet

Bloc cèrcol "U"

                              15x20x20            150 u./palet

                              20x20x20           150 u./palet

                              25x20x20           120 u./palet

Cassetons per a forjat reticular

                         20x23x70               30 u./palet

                         22x23x70               30 u./palet

                         23x23x70               24 u./palet

                         25x23x70               24 u./palet

                         28x23x70               24 u./palet

                         30x23x70               24 u./palet

Encofrat "H"

Doble                    20x20x50            50 u./palet

                              25x20x50             40 u./palet

Simple                  20x20x50             50 u./palet

                              25x20x50             40 u./palet

                              30x20x50             30 u./palet

Vorada monocapa

                          10x20x50                 72 u./palet

                          14x25x50                 36 u./palet

Revoltons "Hourdis"

                         63x20x20            40 u./palet

                         63x20x20            40 u./palet tapada

                         63x20x22            40 u./palet

                         63x20x25            32 u./palet

Revoltons plans

Amb nervi               80x50               40 u./palet

                                 100x50             40 u./palet

Sense nervi             80x50               40 u./palet


Comportes

                                   30x30

                                   40x40

                                   50x50


Persianes

30x30

40x40

 50x50


Peça de marés artificial

8x35x70           36 u./palet

Peces de columna

                              40x40x20            36 u./palet

                              20x20x40            100 u./palet

                              25x25x20            80 u./palet

                              30x30x20            54 u./palet

                              40x40x20            36 u./palet

                              50x50x20            24 u./palet


BIGUES DE FORMIGÓ

Bigues pretensades T15 i T20- Bigues semiprentensades T12 - Bigues armades semirresistens 17 i 23 - Bigues tauló i jàceresCertificats